Spyldata & ynfo

Nei It sukses fan “De Dwerskop” by it Hendrik Bulthuis Akwadukt komt Iepenloftspul Burgum wer mei in stik op in hiel bysûndere lokaasje. Yn en om de âld molkfabryk fan Burgum sil yn maart 2018 it stik “Elts foar himsels…” opfierd wurde. In hilaryske en tûke komeedzje oer habsucht en idelheid yn de lokale polityk.

Lokaasje: âld molkfabryk Burgumerdaam
Spyldata: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 maart 2018

Regy: Wouter Daane

 

Spyldata 2018

  • tongersdei 8 maart
  • freed 9 maart
  • sneon 10 maart
  • tongersdei 15 maart
  • freed 16 maart
  • sneon 17 maart
  • tongersdei 22 maart
  • freed 23 maart
  • sneon 24 maart
Spyldata & ynfo