Schindlers List yn 2021!

Troch de situaasje mei it Coronafirus gean de foarstellings fan Schindlers List yn maaie 2020 net troch. De foarstellings wurde no spile fan 28 april 2021 oant en mei 15 maaie 2021.  De minsken dy’t op ús webside kaarten kocht ha krije in e-mail fan ús. Minsken dy’t kaarten kocht ha by Anka Dupon kin hjirûnder sjen nei hokker datum harren foarstelling  ferskowd is. De kaarten dy’t jo kocht ha moatte jo goed bewarje, dizze bliuwe jildich. De kaartferkeap giet gewoan troch. Foar alle foarstellings binne noch inkele kaarten beskikber, útsein de premjêre. Ha jo noch fragen, dan kinne jo maile nei kaartferkeap@iepenloftspul.nl

Try out 6-5-2020 wurdt 28-4-2021
Première 7-5-2020 wurdt 29-4-2021 (útferkocht)
Foarstelling 8-5-2020 wurdt 30-4-2021 
Foarstelling 9-5-2020 wurdt 1-5-2021
Foarstelling 14-5-2020 wurdt 6-5-2021
Foarstelling 15-5-2020 wurdt 7-5-2021
Foarstelling 16-5-2020 wurdt 8-5-2021 (útferkocht)
Foarstelling 22-5-2020 wurdt 14-5-2021
Foarstelling 23-5-2020 wurdt 15-5-2021

 

 

Kaartferkeap

Spyldata 2021

  • woansdei 28 april (try-out)
  • tongersdei 29 april (premiere) - útferkocht
  • freed 30 april
  • sneon 1 maaie
  • tongersdei 6 maaie
  • freed 7 maaie
  • sneon 8 maaie
  • freed 14 maaie
  • sneon 15 maaie
Spyldata & ynfo