Nijs

De tribunes stean al te plak.

Fan ‘e moarn binne de tribunes pleatst.

Lês fierder

Ekstra foarstelling

It giet sa goed mei de kaartferkeap, dat der in ekstra ekstra foarstelling komt. Dizze ekstra foarstelling is op 29 maaie, dus der binne wer genoch kaarten te krijen.  

Lês fierder

Earste bûtenrepetysje

Justerjûn wie de earste bûtenrepetysje. Begjin fan ‘e jûn reinde it nochal wat, mar letter wie it drûch mei sa no en dan wat drippen. De spilers ha foar it earst it plak sjoen wer de foarstelling spile wurd. It decor, wat al fierhinne klear is, koe brûkt wurde, dus der is omraak spile. It […]

Lês fierder

Tariedings yn folle gong.

Elk is drok dwaande om der foar te soargjen dat Kening & Kening yn maaie klear is om it publyk wolkom te hjitten. Theo is mei de spilers sûnt begjin jannewaris binnendoar oan it repetearjen. De bouploech is al in hiel ein mei it meitsjen fan it dekôr.  Nije wike woansdei wurd der foar it […]

Lês fierder

Nijs

24, 25, 26, 30, 31 maaie en 1 juni 2024

Lês fierder