“Elts foar himsels….”

Nei it sukses fan “De Dwerskop” by it Hendrik Bulthuis Akwadukt komt Iepenloftspul Burgum opnij mei in stik op in hiel bysûndere lokaasje. Yn en om de âld molkfabryk fan Burgum sil yn maart 2018 it stik “Elts foar himsels…” opfierd wurde. In hilaryske en tûke komeedzje oer habsucht en idelheid yn de lokale polityk.

Spyldata: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 maart 2018.
Regy: Wouter Daane.

Audysje: 9 septimber 2017 om 10.00 oere yn Glinstra State, Schoolstraat 83, Burgum.

Wolsto audysje dwaan? Klik hjir boppe op audysje en lit dêr foar 9 augustus 2017 dyn gegevens efter en klik op “ferstjoer”.

Spyldata 2018

  • tongersdei 8 maart
  • freed 9 maart
  • sneon 10 maart
  • tongersdei 15 maart
  • freed 16 maart
  • sneon 17 maart
  • tongersdei 22 maart
  • freed 23 maart
  • sneon 24 maart
Spyldata & ynfo