Dizze brief hakt der by my yn, ik wol der mear fan witte, Do ek? Hâld facebook yn de gaten.

Deze brief heeft nogal indruk op me gemaakt, ik wil hier meer van weten. Jij ook? Hou je fb in de gaten.


Klik op it deiboek om te lêzen
Klik op het ‘dagboek’ om te lezen.

 

Spyldata 2022

  • tiisdei 3 maaie (try-out)
  • tongersdei 5 maaie (premiere) - útferkocht
  • freed 6 maaie
  • sneon 7 maaie
  • tongersdei 12 maaie
  • freed 13 maaie
  • sneon 14 maaie - útferkocht
  • freed 20 maaie
  • sneon 21 maaie
Spyldata & ynfo