Deiboekfragmint /
Dagboek fragment

Harkje it fragment hjirûnder
Beluister het fragment hieronder

Audiofragment

 

Ynkoarten sykje ik noch fierder, hâld Facebook yn’e gaten……
Ik ga binnenkort nog verder speuren, hou facebook dus in de gaten……

Spyldata 2024

  • tongersdei 30 maaie
Spyldata & ynfo