Yn 2018 spilet Iepenloftspul Burgum yn en om de âld molkfabryk

Yn en om de âld molkfabryk fan Burgum sil yn maart 2018 it stik “Elts foar himsels…” opfierd wurde.
In hilaryske en tûke komeedzje oer habsucht en idelheid yn de lokale polityk.

Spyldata: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 en 24 maart 2018.

Regy: Wouter Daane

 

Nijsoersjoch