We binne wer los!

21-04-2022 De spilers repetearje wyls trije kear yn ‘e wike en de bouploech leit de lêste hân oan it dekor. Nei hast twa jier ûnderbrekking troch it Coroanfirus wurdt de foarstelling Schindlers List no spile fan 3 maaie 2022 oant en mei 21 maaie 2022. Der binne noch kaarten te keap foar de try-out en de ekstra foarstelling van 19 maaie. Alle oare foarstellingen binne útferkocht.

 

Nijsoersjoch