Ûnderwilens by de repetysje

In dei lang repetearje op sneon. De spilers hienen it d’r mar wer drok mei. Spylje, dûnsje,  fjochterij-sênes .  Dit belooft hiel wat foar takom septimber. En se ha d’r nocht oan!
(2 april 2016)

 

Nijsoersjoch