Sjongst do ek mei?

Wy binne foar ús stik ‘De Dwerskop’ noch op syk nei minsken dy’t yn it koar meisjonge wolle. Wolst do ek oan dit moaie projekt meiwurkje? Jou dy dan op fia info@iepenloftspul.nl, of sjoch ûnder “menu” by “kontakt”.

 

Nijsoersjoch