Schindlers List en Corona

Foarearst gean de foarstellings fan Schindlers List gewoan troch. De tarieding foar de foarstellings binne wol oanpast nei de omstannichheden. Mocht de situaasje feroarje dan wurdt dat op dizze webside meidield.

 

Nijsoersjoch