Repetysjejûn

Pieter  en Trieneke fan de regy waarmje de spilers op foar de repetysje.

 

Nijsoersjoch