It koar sjongt de stjerren fan de himel

Juster wer in trochrin hân fan it hiele stik. Ek it koar spilet in grutte rol. Njonken de prachtige ferskes dy se sjonge spylje se ek noch mei yn it stik.

 

Nijsoersjoch