De tribunes stean al te plak.

Fan ‘e moarn binne de tribunes pleatst.

 

Nijsoersjoch