Brrrrr……

Brrrr…..

Kâld, ja dat is it. Foar alle dúdlikens, bûten spylje we yn de kjeld mar binnendoar is it ferwaarme. Sawol yn de cateringrûmte as op tribunes. Dat nimt net wei dat waarme klean nedich binne.
Noch gjin kaarten, dan de waarme jas oan en nei Anka Dupon of de Mitra om kaarten. En oars op iepenloftspul.nl

 

Nijsoersjoch