Bouploech fan start

Ek foar de bouploech is it wer safier. Se krije in ynstruksje fan Kees wat de bedoeling is. Dat se der wer wat moais fan meitsje is in ding wat wis is.

 

 

 

Nijsoersjoch